Omdat BMP Datapartners een optimale service willen verlenen is het belangrijk om van u te horen als u klachten heeft over onze producten of diensten. Het is van belang dat u uw klacht zo snel mogelijk na aanschaf of activering van product of dienst kenbaar maakt. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het product of de dienst niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klacht schriftelijk kenbaar te maken d.m.v. een e-mail naar info@bmpbv.nl met daarin alle relevante gegevens.

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.