Storingstelefoon: 071-4034658

Uw systemen staan altijd aan, 24/7, alle dagen per jaar.
Voor onze BMP-Care klanten houden we de systemen 24/7 in de gaten. Server down? Dan wordt er een dienstdoende engineer op de hoogte gesteld om aan het probleem te werken.
Wij constateren en verhelpen! U kunt de volgende ochtend weer probleemloos aan het werk. Ontzorgen in optima forma!

Uiteraard staan wij, hoe dan ook, 24/7 voor u klaar, contract of niet.
Storingstelefoon 071-4034658

Waarom de storingstelefoon?
BMP heeft de storingstelefoon is in het leven geroepen om vragen van klanten nog beter te kunnen beantwoorden.
In de branches waarin onze klanten opereren, wordt veel gewerkt buiten de normale kantooruren.
Klanten hebben hier te maken met bijvoorbeeld productie en daarom zijn wij bereikbaar.

Hoe werkt het?
De storingstelefoon is een vast nummer dat buiten kantooruren wordt doorgeschakeld naar de mobiele telefoon van één van onze medewerkers;
Onze eigen mensen lopen bij toerbeurt de storingsdienst;
De storingsdienst is voor storingen die buiten kantoortijd ontstaan en direct aandacht nodig hebben;
Bij storingen die kunnen wachten, is onze waardering groot wanneer wij dit op een later tijdstip mogen oplossen.

Wat kost het?
Om van de BMP storingsdienst gebruik te kunnen maken hoeft u niets te doen.
De kosten van deze dienst zijn € 0,00.
Pas als u gebruik maakt van deze dienst en u een melding doet via onze storingstelefoon, betaalt u per storingsmelding een vast starttarief van € 100,00. Verder berekenen wij de gemaakte uren conform onze tarieven.