Elvy – digitaliseer uw documenten

Elvy, een extra medewerkster!

Veel bedrijven verwerken hun facturen nog handmatig terwijl dat eenvoudig geautomatiseerd en gedigitaliseerd kan worden. Facturen kunnen verspreid binnenkomen in verschillende vormen. De ene op papier, velen digitaal als PDF en anderen weer digitaal, maar als e-factuur (UBL/XML). Boeken (matchen), archiveren, fiatteren en uiteindelijk betaalbaar stellen in uw financieel pakket of ERP-systeem wordt daarmee niet makkelijker.

Hoe houdt u inzicht en controle over het gehele proces en hoe kan dit proces efficiënter worden ingericht en uitgevoerd? Het antwoord is simpel: Elvy Factuurverwerking!

Hoe werkt factuurverwerking met Elvy?
Facturen worden automatisch vanuit uw mailbox opgepakt en fysieke documenten kunt u inscannen. Vervolgens wordt met de zelflerende herkenningstechnologie van Elvy alle facturen automatisch herkend. Op basis van de herkende gegevens uit uw financieel pakket doet Elvy een boekingsvoorstel, waar na goedkeuring de boeking wordt aangemaakt in uw financieel pakket of ERP-systeem. De factuur wordt gearchiveerd en de boeking geblokkeerd voor betaling. Nadat de factuur volledig is goedgekeurd wordt de blokkering automatisch opgeheven en vrijgegeven voor betaling. Het betaalproces wordt verder vanuit het financieel pakket vormgegeven.

Voordelen van Elvy Factuurverwerking
• Fouten zijn verleden tijd; Door de volledige integratie en automatische verwerking van gegevens, worden menselijke fouten uitgesloten. Naast de automatische verwerking, worden de gegevens door Elvy ook gecontroleerd.

• U heeft volledig inzicht in uw financiële administratie; Door de real-time integratie worden facturen direct geboekt en gearchiveerd. U heeft uw kosten dus direct inzichtelijk.

• U bent nooit meer facturen kwijt; Alle facturen worden in Elvy opgeslagen en bij de boeking in uw financiële pakket als PDF gearchiveerd.

• Gegevens zijn altijd correct; Elvy verzamelt alle gegevens en genereert een compleet boekingsvoorstel op basis van de reeds aanwezige stamgegevens. Van betalingscondities tot valutacodes, alles klopt.

• U bespaart veel tijd; het geautomatiseerde proces geeft u i.p.v. een invoerende, een controlerende functie. Altijd het inzicht, altijd de controle, mét extra efficiëntie.

Wat kan Elvy nog meer voor u betekenen?
Naast Elvy Factuurverwerking bieden wij nog meer oplossingen om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Elvy Declaratieverwerking
Maak het declaratieproces in uw organisatie doeltreffend en eenvoudig. Dien gemakkelijk declaraties in met de Elvy App en laat deze door de juiste personen fiatteren. Van bonnetjes en creditcarduitgaven tot kilometervergoedingen.

Elvy Inkoopmanagement
Real-time inzicht in en controle op de uitputting van uw budgetten. Volledig grip op de aanvraag van uw orders en verplichtingen en alle binnenkomende facturen. Met Elvy Inkoopmanagement realiseert u dit van budget tot betaling.

Elvy Contractregistratie
Registreer eenvoudig al uw contracten en de financiële verplichtingen die daaruit voortvloeien. Hoe lang loopt het contract, wordt het automatisch geprolongeerd, wilt u een notificatie ontvangen als de opzegtermijn in zicht komt? Elvy Contractregistratie verzorgt het voor u.

Elvy Documentarchivering
Zorg voor een volledig digitaal en doorzoekbaar documentenarchief van alle documenttype die u verwerkt. Van pakbonnen tot CMR documenten en van offertes tot orders. Eenvoudig gearchiveerd, eenvoudig terug gevonden!

Meer informatie
Elvy Factuurverwerking is onbeperkt in het verwerken van facturen en administraties. Ga naar www.elvy.nl voor meer informatie over de volledige integratie en functionaliteiten op uw financieel pakket of ERP-systeem.